Z historie hvězdárny

 

komletní rekonstrukce 2016

 

 20150710 164052   Hvezdarna zepredu
 20150708 101512

 

 

Budova hvězdárny prošla díky SFŽP úplnou rekonstrukcí od základu. 

2009 oprava 

p2011-10-13 17.16.10

V roce 2009 se nám podařilo udělat vnitřní obložení kopule, které je tam doddnes.

 

Jak žije jičínská hvězdárna 1999

 

Úpravy spojené s renovací a oživením činnosti jičínské hvězdárny započaly u příležitosti velkolepého divadla na nebesích spojeného se zatměním slunce 11. srpna 1999. od té doby se řada věcí na hvězdárně změnila k lepšímu a úkolem dalších řádků je informovat čtenáře právě o těchto změnách.

 

O historii budovy hvězdárny a astronomickém kroužku v Jičíně

 

Původně byla budova hvězdárny majetkem Ministerstva národní obrany a sloužila jako muniční skladiště. Tato skutečnost navazovala na tradici tohoto místa, neboť malý zděný domek prachárny se nachází v blízkosti. Jeho historie sahá až do doby Rakouska-Uherska před 200 lety.

Na mapách z této doby je tato oblast označená, “ Na prachárně “. V 60. letech přišla budova do majetku města a pod dohledem architekta, Ing. Jiřího Trejbala byla přebudována na hvězdárnu. Mnozí z jičínských astronomů – entuziastů zde strávily četné hodiny nejen při pozorování a popularizaci astronomické vědy, ale i při budování interiéru, kopule, pilíře atd. Jmenujme alespoň p. Šafránka, p. Veselého, atd... V té době byl zhotoven zrcadlový dalekohled o průměru 30 cm, byly předneseny mnohé popularizující přednášky nejen přímo na hvězdárně, ale i v okolí Jičína. Společně s přednášejícími putoval i uvedený dalekohled. Mnozí Jičíňáci středního věku s potěšením vzpomíná na dobu svého mládí, kdy hvězdárnu navštěvovali. Avšak za minulého režimu dalekohled přešel do nepatřičných rukou a z Jičína zmizel, jak uvádějí očití svědkové. Režim budovy přestal soužit  svému účelu zřejmě i proto, že město o její využití nemělo zájem.

V roce 1999 byl prostor pod kopule uvolněn skupinou jičínských hudebníků a během dalšího půl roku vyklidila prostory i skupina skautů. Díky jejich pochopení bylo možno začít s četnými úpravami.

Budova tak začala pomalu, ale jistě sloužit svému původnímu poslání. Po počátečním přešlapování se ujal iniciativy p. Ing. Havelka z městského úřadu. Tím byly nastartovány potřebné změny.    

V té době vzniká i astronomický kroužek, který se však schází v budově Střední průmyslové školy elektro. Za tuto možnost děkujeme vedení školy a pedagogům, kteří nám pomohli s výukou. Návštěvnost členů astronomického kroužku je zpočátku uspokojivá, postupně však slábne. V té době už se stěhujeme do rekonstruovaných místností hvězdárny.

 

Laskavostí městského úřadu byly zakoupeny přístroje, knihy a obrazy potřebné pro demonstraci zájemcům. To hlavní však, co činí teprve hvězdárnu hvězdárnou, to je dalekohled ze sbírek stavební fakulty ČVUT. Přesto se zde v pravidelných pátečních večerních hodinách scházejí zájemci, aby sledovali nejvýraznější jevy na nebi a při špatném počasí některý z pořadů TV s astronomickou tematikou.

Při závěrečné sumarizaci zjišťujeme, že celkový počet návštěvníků za rok 2001 byl 150 včetně několika cizinců.

Tato, i když ne dokonalá činnost započala za necelý rok po uvolnění místností. K tomu rychlému zvratu nám pomohla řada nadšených pomocníků a především sponzorů. Velmi rádi je budeme jmenovat: p. Kropáček z Mlýnce, bratři Rumlové, Ing Rühl??, p. Heršálek a další Vítaná byla pomoc členů astronomického kroužku a zainteresovaný postup vedení města.

Bylo z hotoveno zábradlí na terase budovy Technickými službami města. Tím se zvýšila nejen bezpečnost návštěvníků, ale i observační možnosti.

Hlavní událostí (r.2001) byla velká finanční podpora p. J. B. Horáčka z hrubé skály v rámci jeho „ Nadace českému ráji “. Byla použita na zakoupení důstojného dalekohledu, který poslouží nejen zainteresované mládeži, ale i všem zájemcům o astronomii z Jičína a Jičínska.
Jde o Zrcadlový dalekohled o průměru 50cm. Ohniskovou vzdálenost 250cm. S těmito parametry je největší svého druhu v Hradeckém Kraji.

Tato radostná událost byla zastíněna úmrtím sponzora p. J. B. Horáčka, takže jen část jeho daru se využila. Zbytek doplatilo město Jičín, které nám v této době vycházelo vstříc. Dalekohled byl instalován, čímž byla korunována naše práce a úsilí po dobu asi pěti let.