Z historie hvězdárny

 

komletní rekonstrukce 2015 


Budova hvězdárny prošla díky SFŽP úplnou rekonstrukcí od základu.  

 20150710 164052   Hvezdarna zepredu
 20150708 101512

  

 dalekohled konstrukteri

autoři jičínského dalekohledu (J. Zahajský, J. Heršálek, M. Myslivec)

 

 

 


 

2009 oprava 

p2011-10-13 17.16.10

V roce 2009 se nám podařilo udělat vnitřní obložení kopule, které je tu doddnes.

 

 


 

Jak žije jičínská hvězdárna 1999

 

Úpravy spojené s renovací a oživením činnosti jičínské hvězdárny započaly u příležitosti velkolepého divadla na nebesích spojeného se zatměním

slunce 11. srpna 1999. od té doby se řada věcí na hvězdárně změnila k lepšímu a úkolem dalších řádků je informovat čtenáře právě                              o těchto změnách.

 

O historii budovy hvězdárny a astronomickém kroužku v Jičíně

 

Původně byla budova hvězdárny majetkem Ministerstva národní obrany a sloužila jako muniční skladiště. Tato skutečnost navazovala na tradici tohoto
místa, neboť malý zděný domek prachárny se nachází v blízkosti. Jeho historie sahá až do doby Rakouska-Uherska před 200 lety.

Na mapách z této doby je tato oblast označená, “ Na prachárně “. V 60. letech přišla budova do majetku města a pod dohledem architekta,
Ing. Jiřího Trejbala byla přebudována na hvězdárnu. Mnozí z jičínských astronomů – entuziastů zde strávily četné hodiny nejen
při pozorování a popularizaci astronomické vědy, ale i při budování interiéru, kopule, pilíře atd. Jmenujme alespoň p. Šafránka,
p. Veselého, atd... V té době byl zhotoven zrcadlový dalekohled o průměru 30 cm, byly předneseny mnohé popularizující přednášky nejen přímo
na hvězdárně, ale i v okolí Jičína. Společně s přednášejícími putoval i uvedený dalekohled. Mnozí Jičíňáci středního věku s potěšením vzpomíná
na dobu svého mládí, kdy hvězdárnu navštěvovali. Avšak za minulého režimu dalekohled přešel do nepatřičných rukou a z Jičína zmizel, jak
uvádějí očití svědkové. Režim budovy přestal soužit  svému účelu zřejmě i proto, že město o její využití nemělo zájem.

V roce 1999 byl prostor pod kopule uvolněn skupinou jičínských hudebníků a během dalšího půl roku vyklidila prostory i skupina skautů.
Díky jejich pochopení bylo možno začít s četnými úpravami.

Budova tak začala pomalu, ale jistě sloužit svému původnímu poslání. Po počátečním přešlapování se ujal iniciativy p. Ing. Havelka z městského úřadu. Tím byly nastartovány potřebné změny.    

V té době vzniká i astronomický kroužek, který se však schází v budově Střední průmyslové školy elektro. Za tuto možnost děkujeme vedení školy
a pedagogům, kteří nám pomohli s výukou. Návštěvnost členů astronomického kroužku je zpočátku uspokojivá, postupně však slábne. V té době
už se stěhujeme do rekonstruovaných místností hvězdárny.

 

Laskavostí městského úřadu byly zakoupeny přístroje, knihy a obrazy potřebné pro demonstraci zájemcům. To hlavní však, co činí teprve hvězdárnu
hvězdárnou, to je dalekohled ze sbírek stavební fakulty ČVUT. Přesto se zde v pravidelných pátečních večerních hodinách scházejí zájemci, aby sledovali
nejvýraznější jevy na nebi a při špatném počasí některý z pořadů TV s astronomickou tematikou.

Při závěrečné sumarizaci zjišťujeme, že celkový počet návštěvníků za rok 2001 byl 150 včetně několika cizinců.

Tato, i když ne dokonalá činnost započala za necelý rok po uvolnění místností. K tomu rychlému zvratu nám pomohla řada nadšených pomocníků
a především sponzorů. Velmi rádi je budeme jmenovat: p. Kropáček z Mlýnce, bratři Rumlové, Ing Rühl??, p. Heršálek a další Vítaná byla pomoc
členů astronomického kroužku a zainteresovaný postup vedení města.

Bylo z hotoveno zábradlí na terase budovy Technickými službami města. Tím se zvýšila nejen bezpečnost návštěvníků, ale i observační možnosti.

Hlavní událostí (r.2001) byla velká finanční podpora p. J. B. Horáčka z hrubé skály v rámci jeho „ Nadace českému ráji “.                                              Byla použita na zakoupení důstojného dalekohledu, který poslouží nejen zainteresované mládeži, ale i všem zájemcům o astronomii z Jičína a Jičínska.
Jde o Zrcadlový dalekohled o průměru 50cm. Ohniskovou vzdálenost 250cm. S těmito parametry je největší svého druhu v Hradeckém Kraji.

Tato radostná událost byla zastíněna úmrtím sponzora p. J. B. Horáčka, takže jen část jeho daru se využila. Zbytek doplatilo město Jičín, které nám v této době vycházelo vstříc. Dalekohled byl instalován, čímž byla korunována naše práce a úsilí po dobu asi pěti let.