plán akcí na rok 2019 ke stažení ZDE (změna programu vyhrazena)

    8. křídový seminář

Jičín 13.-14. října 2016

 

1-global geopark

jicin znak

jicin

 

                                                                                                                     

 

8:30 – 9:30 Registrace: (příspěvek 30 Kč na občerstvení, mj. domácí koláče…:-)

9:30 zahájení, úvodní slovo pana starosty JUDr. Jana Malého a ředitele Geoparku Český ráj, Jana Čermáka.

9:40 M. Košťák, A. Svobodová: Jičín – křída – Geopark Český ráj, fenomén Čeřovka.

9:55 P. Zelenka: Josef Soukup a Josef Macháček, dvě významné osobnosti Jičínska.

10:10 L. Švábenická: Acme Marthasterites furcatus jako marker pro stanovení stropu teplického souvrství, jizerský vývoj české křídové pánve.

10:25 Z. Štaffen a S. Čech: Chemostratigrafie východočeské křídy.

10:40 coffee break

11:00 H. Poukarová: Odkryv jizerského souvrství (IX ab) v České Třebové.

11:15 J. Juráček: Karbonátové žíly v křídových sedimentech.

11:30 P. Svoboda: Spojení české a bavorské křídy v Zahálkovské literatuře.

11:45 J. Sakala: Fusity v českém cenomanu.

12:00 oběd (dle vlastního výběru), doporučeno Hostinec na Veselce (ale bývá plno)

13:30 J. Valečka, R. Nádaskay: Příspěvek jádrových vrtů projektu "Rebilance zásob podzemních vod" k stratigrafii a sedimentologii svrchní křídy v lužické faciální oblasti.

13:45 S. Čech: Výsledky projektu "Rebilance zásob podzemních vod".

14:00 L. Špičáková, D. Uličný, V. Cajz: : Soubor stratigrafických a geologických řezů v české křídové pánvi – příspěvek GFÚ k projektu "Rebilance podzemních vod 2012-16".

14:15 M. Košťák, J. Sklenář, M. Souček, O. Kohout: Nové a staronové nálezy vzácných a neobvyklých amonitů ČKP a jejich význam pro stratigrafii.

14:45 J. Rantuch: Fenomén Rhynchostreon aneb co nového u ústřic?

15:00 P. Svoboda: Z hnidopichova čtenářského deníčku aneb Klein Herrndorf

15:15 M. Kočová: Nové nálezy fosilních krabů (Arthropoda: Decapoda: Brachyura) z příbřežních/mělkovodních lokalit – Kaňk Na Vrších a Předboj (svrchní cenoman - spodní turon české křídové pánve).

15:30 coffee break

15:50 L. Vaňková: Belemniti spodní křídy vnějších Karpat a Tethydy.

16:05 R. Vodrážka: Paleontologické zajímavosti ze svrchní křídy ostrova James Ross.

16:20 T. Kočí: Serpulidní červi z cenomanu regionu Le Mans.

16:35 B. Ekrt: Kostnaté ryby hraničního intervalu cenoman/turon v české křídové pánvi.

16:50 J. Sklenář, B. Ekrt: Pyritizace v české křídě – několik postřehů.

17:05 M. Houdková: Paleoekologie turonských ostrakodů (Ostracoda) lokality Úpohlavy.

18:30 Večeře

 

 

Exkurze: pátek 14. 10. 2016 8:00

 

  1. Podhorní Újezd: střední až svrchní cenoman
  2. Železnice: svrchní turon
  3. Čeřovka: metamorfika svrchního turonu
  4. Blata: okraj coniackého deltového tělesa Prachovských skal
  5. Dětenice (Osenice): spodní/střední coniak v březenském vývoji
  6. Rožďalovice: inoceramové zvonivé opuky

 

Doprava: vlastními auty a mikrobusem ČGS