červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

KzN banner 234x60

Rekonstrukce

15.1.2016 byla Hvězdárna slavnostně otevřena a následně proběhl den otevřených dveří. VideoOd února 2016 byla zveřejněna otvírací doba pro širokou veřejnost. A již opět probíhá večerní pozorování pro veřejnost a další osvětová činnost. Od března nabízíme astronomické a environmentální programy pro školy, školky a spolky, které mají zájem hvězdárnu navštívit.

A fotografie ze stavby zde

 

2015_1rekonstrukce

Dne 2. 7. 2015 bylo předáno staveniště vítězné firmě Matex HK s.r.o. a 4. 7. 2015 začala rekonstrukce.

Od 1.9. 2015 je provoz hvězdárny přerušen z důvodu rekonstrukce a demontáže pozorovací techniky

Video reportáž z průběhu stavebních prací si můžete prohlédnout zde

Zde Vám představíme studii na rekonstrukci hvězdárny. Budou zde zveřejněny jen podstatné části, protože celá studie je velmi obsáhlá. 

 

 

 Zadání studie

Studie je zpracována dle zadání investora města Jičín. V průběhu provádění studie byla uskutečněna konzultace mezi architektem a hvězdáři, na které byly z předložených variant vybrány dva konečné návrhy k dopracování.

Výchozí údaje a podklady

Zaměření stávajícího stavu situace provedené Ing. Korelovou. (mapový podklad) Návrh rekonstrukce objektu hvězdárny Jičín. (obsahující požadavky investora a hvězdářů).

Architektonické řešení

Architektonické řešení rekonstrukce vychází ze stávajícího stavu objektu hvězdárny. Námi zvolené řešení je rozděleno do tří fází. První fáze je rekonstrukce stávající hvězdárny, tak aby vyhovoval dnešním požadavkům, jak hvězdářů, tak normovým hodnotám dnešních budov. („zelený štítek“, statika objektu,…) Tyto změny se neprojeví ve vnějším vzhledu hvězdárny samotné. Nově navržené zásahy do objektu jsou voleny v tradičním
materiálovém složení tak, aby bylo výsledné řešení v symbióze s objektem stávajícím. Druhá fáze je demolice stávajícího domku vedle hvězdárny, jehož rekonstrukci nedoporučujeme z důvodů nákladných a rozsáhlých oprav, které by stejně nevedly k efektivnímu výsledku. Jako třetí fázi navrhujeme novostavbu přednáškového sálu a jeho zázemí ve dvou variantách. První varianta „komfortní“ vychází z požadavků na sál pro 40 lidí, se zázemím (wc, šatna,
vstupní foyer). Tato část může fungovat zcela nezávisle na objektu hvězdárny. Tím nabízí širší využití pro různé aktivity nezávisle na hvězdárně. (různé aktivity K – klubu,…). Druhá varianta „mini“ vychází z první varianty, ale snaží se minimalizovat prostor. Vzniká zde jen přednáškový sál. Zázemí sálu vznikne ve stávající hvězdárně. Obě varianty jsou řešeny jako jednoduché čisté objemy s vyhlídkovou terasou, tak aby vynikl objem kopule hvězdárny jako
dominanta celého komplexu. Novostavba a hvězdárna budou propojeny proskleným krčkem, který také bude sloužit jako hlavní vstup do objektu. (viz. B. Výkresová část)

Provozní řešení

Provozní řešení vychází z požadavků na funkční využití místností a požadavků hvězdářů. Vstupní část do objektu vznikne mezi hvězdárnou a přednáškovým sálem v propojovacím krčku. Pravá část – hvězdárna – bude dále sloužit jako zázemí pro hvězdáře. (kancelář, wc, kuchyňka,…). Levá část – přednáškový sál – bude sloužit pro veřejnost či další aktivity K-klubu.

 

Technické řešení

Bourací práce

V rámci rekonstrukce objektu navrhujeme následující bourací práce:
Hvězdárna : vybourání stávajících příček úpravu technologických rozvodů
Demolice celého domku vedle hvězdárny (cca 381 m3)

Nové konstrukce

Hvězdárna : nové příčky, podlahy (viz. Harmonogram prací)
Novostavba přednáškového sálu pro 40 lidí.(cca 328 m3)

Technologie

Na stavbě navrhujeme použít standardní technologie. V rámci stavebních úprav dojde k částečné rekonstrukci stávajících rozvodů elektro, vody a kanalizace.

 

Původní stav:

 

 

 

 

Plánovaný stav

 

 

 

 

Vážení příznivci jičínské hvězdárny a astronomie,

s potěšením Vám sdělujeme, že naše hvězdárna po náročné a zdlouhavé rekonstrukci  45 let staré kopule, bude opět otevřena  v pátek 7. září 2012 od 19:30 hodin.
Měsíc nám vstupuje do poslední čtvrti a nebude již  tak přesvětlovat  noční hvězdnou oblohu, na které  je ještě stále k vidění mnoho  typicky letních souhvězdí s řadou planetárních i difusních mlhovin, hvězdokup, galaxií a celou mléčnou dráhou. K těmto nám otevře okno výkonné, půlmetrové zrcadlo teleskopu naší hvězdárny.  Hvězdárna bude  přístupná denně i během festivalu „Město pohádky“ a  v případě bezoblačného počasí opět rádi uspořádáme  našim nejmenším i rodičům  veřejné pozorování sluníčka na  Valdštejnově náměstí  v Jičíně.

A nyní krátce k tomu, co nás na téměř 9 měsíců odstavilo od používání  hvězdárny včetně veřejných pozorování. V listopadu loňského roku jsme se rozhodli k výměně starého, již  nefunkčního mechanismu otevírání štěrbiny kopule. Mnoho metrů  roztřepených ocelových  lan,  rezavých  kladek a závaží nepřispívalo  k bezpečnosti obsluhy ani  návštěvníků.  S demontáží  mechanismu jsme provedli i nové dřevěné obložení interiéru a zateplení klenby kopule. Celou tuto akci včetně finální výměny a opravy podlahy jsme naplánovali záměrně na zimní období, kdy je  nejnižší  počet pozorovacích nocí  z důvodů inverzního charakteru počasí.  Hvězdárna však  nebyla po tuto dobu zcela bez činnosti.  Probíhal zde první  a mohu konstatovat, že úspěšný běh astronomického kroužku pod vedením  Lukáše Přibyla, jehož základna se  postupně rozrůstala.  Zájem mladých astronomů nás proto velmi těší. Věřím, že naši nejmladší hvězdáři se po prázdninách vrhnou na zcela novou flotilu přenosných skládacích teleskopů – tzv. Dobsonů , pořízených z dotace Královehradeckého kraje. Tyto si budou moci  zapůjčovat ke svým privátním pozorováním  a vyjíždět s nimi za temnější oblohou mimo město. Otevření hvězdárny  jsme opět plánovali na jaro. Čekalo nás ale nemilé překvapení. Otáčení kopule po silných mrazech letošní zimy začalo za zlověstného  skřípění selhávat. Ani motor s masivní  převodovkou kopulí již nepohnul. Bylo  proto nezbytné  opět demontovat část nového dřevěného obložení  překrývajícího odvalovací rolny a kolejnici, na které se kopule otáčela.  Po ohledání jsme zjistili destrukci zdiva pod  rolnami, kde k našemu překvapení zcela chyběl betonový věnec. Několikatunová  kopule se v západní části sesedla o  téměř  5 cm, neboť se rolny  zabořily do měkkého zdiva.  Své na tomto stavu nesla i špatná ovalita  kolejnice kopule s chybou téměř 6 cm na jejím  4,5m  průměru. Společně s vedením K-klubu a představitelů města jsme hledali řešení.  Sejmutí kopule z budovy autojeřábem a obnažení velkého teleskopu  volnému nebi nás děsilo.  Řešení jsme našli – kopuli jsme vyheverovali  o 20 cm do výšky a podepřeli  silnými hranoly. Stavební firma provedla   vybetonování nového věnce včetně armace  ve  dvou  fázích.  Mezi tímto byly  vyrobeny nové stavitelné  odvalovací rolny , které  pojmou chybu zmíněné ovality.  S tímto byl zhotoven i nový pohon k otáčení kopule. Patkový řetěz nahradily  do kruhu stočené ozubené hřebeny.  Kopule se nyní otáčí  tiše a lehce. Štěrbina se otevírá pomocí  volantu ( s přípravou na motorizaci)   a speciálních  závitových, trapézových tyčí propojených kardanovými  hřídelemi.  S tímto zařízením je tak  naše hvězdárna  do budoucna připravena  plnit funkci tzv. plně automatizované observatoře. Ale o tom zase někdy  příště.

Nyní se budeme těšit na Vaši návštěvu a společnou podívanou  do hlubin tajuplného  vesmíru.

12. 11. 2011

V současné době probíhá rekonstrukce kopule a proto je páteční pozorování až do odvolání zrušené.

Tyto stavební úpravy s sebou nesou zateplení a zhotovení nového podbití celé kopule a šterbiny. Zateplení se provádí
z důvodu zamezení nadměrného ohřívání prostoru kopule během velmi teplých letních dní a tím pádem i snížení doby temperace půl metrového zrcadla dalekohledu, při rozdílu teplot v interiéru a exteriéru.

Nové palubkové podbití zase zpříjemní prostředí pro návštěvníky nočního pozorování, stejně jako nová podlahová kritina ze zátěžového koberce.

Zatím zůstává, že se k okuláru dalekohledu musí šplhat po žebříku a že je to někdy opravdu vysoko. Pokud pozorujeme objekty, které se právě nacházejí v zenitu, můžete šplhat až do výšky čtyř metrů! Tento způsob pozorování není vůbec vhodný pro starší lidi a malé děti, které se občas bojí na žebříku. Proto bychom rádi v blízké době vyměnili stávající montáž za "vidlicovou" montáž, která by umožnila spolu se zkrácením tubusu pozorovat objekty i v nadhlavníku při použití maximálně tří schůdků.

V hlavách se nám rodí stále dost nápadů, které jen čekají na svoji realizaci...

 

                                                           

5.5.2010

Máme vymalován, čekáme až vyschnou podlahy, aby se mohlo položit linoleum.

 

24.10.2010

Hotové podlahy.

 

 

 

 

24.10.2012

První den, lití podlah.

 

 

Nataženo podlahové topení, Vše je připraveno pro vylití podlah.

 

Stěny jsou naštukovány, pokládá se polystyren do podlah.

 

Příčky jsou vyzděny. Je natažená nová elektrika, voda a odpady.

Stále probíhá rekonstrukce, máme vylité podkladní betony a budou se stavět příčky.

Na hvězdárně stále probíhá rekonstrukce


 
 podřezání hvězdárny
 oprava základů sloupu montáže
  
 zbourán krček mezi budovami
 vylitípodkladového betonu

 

Právě začala rekonstrukce hvězdárny, bude probíhat asi jeden měsíc. I během rekonstrukce za dobrého počasí budeme provádět obvyklá páteční pozorování oblohy.

V rámci rekonstrukce bude podřezána budova hvězdárny, vybourány příčky a podlahy, položena hydroizolace podlah, nové podlahy, nové příčky budou vystavěny už podle studie rekonstruované hvězdárny.

 Nyní jsme ve fázi vybouraných podlah.