Přírrodovědný kroužek probíhá pod vedením D. Vališky

 ve středu mladší (3. - 9. ročník) 15:00 - 16:30  přihlášení ZDE

Na tomto kroužku se snažíme děti seznámit s kuriozitami ze zvířecí i rostlinné říše.

Učíme je chránit přírodu kolem sebe a vážit si všeho živého. Formou her, kvízů a soutěží, prezentací pokusů a dokumentů

se děti dozvídají nové informace. Občas využijeme i síťky mikroskopy nebo dalekohledy, které jsou vybavením hvězdárny. 

V případě zájmu dětí se mohou účastnít celostátních přírodovědných soutěží, exkurzí, výletů či táborů. 

 

1-prirodovedny