červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Logo Valdstejnovo Muzeum

KzN banner 234x60

51. ročník přírodovědné soutěže

Zlatý list pořádný ČSOP

krajské kolo pro Královéhradecký kraj

12. - 14.5.2023

foto

 

výsledky

Startovné: 100Kč/ DÍTĚ

 

Místo konání: Chata Svinčice v Horním Lochově  (u Jičína)

Místo pro parkování aut: 50.4562403N, 15.2883453E

START i CÍL bude u chaty Svinčice

Stezka nebude delší než 1km a bude probíhat na vyznačeném místě. 

Přírodovědné obory ze kterých budou děti zkoušeny: rostliny a stromy, savci, neživé složky ekosystému (astronomie), hmyz, houby, ryby, plazi a obojživelníci, ptáci, ochrana životního prostředí a ekologie, práce pro přírodu. 

Čas:

 • začátek: pátek 12.5.2023 od 18:00
 • stezka bude probíhat v sobotu 8 - 15 
 • vyhodnocení: 17:00 
 • konec: neděle 14.5. do 12:00 

časový harmonogramcelého víkendu: ZDE

doprovodný program: astronomie, pozorování dalekohledy, kvíz o rekordech, slack line, dílny, přednášky, dílny, exkurze

 Ubytování:

 • ve vlastních stanech na louce u chaty, případně na karimatce ve společných prostorech jídelny. 

Strava:

pátek: vlastní  (večer možnost opékání na ohni)

sobota: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

neděle: snídaně, svačina, oběd s sebou

Teplé i studený nápoj bude k dispozici po celou dobu konání akce.

Práce pro přírodu:

 • Kategorie mladší a starší bude po hlídkách dělat praktickou práci pro přírodu, dále po družstvech prezentovat co pro přírodu dělají maximálně 10 min. (power point)
 • kategorie nejmladší bude individuláně dělat prakticky práci pro přírodu.

pravidla soutěže: ZDE

 DALŠÍ INFO

 

Soutěž probíhá ve třech stupních:

 1. základní kolo (ZK)
 2. Krajské kolo (KK) proběhne v Horním Lochově (u Jičína) 12.-14.5.2023 (stezka se poběží 13.5.2023)
 3. Národní kolo (NK)  18. – 23. 6. 2023 v RS Pod Templštýnem (Jihomoravský kraj)

Základní kolo může proběhnout i na vašich školách, v oddílech a kroužcích. 

Koordinátorem soutěže a pořadatelem národního kola je Český svaz ochránců přírody prostřednictvím svého článku Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP), IČO: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4.

Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení, školy, ...). Předpokládá se hlubší zájem soutěžících o přírodu, ekologii a životní prostředí.

Soutěž probíhá zpravidla formou stezky se stanovišti, na kterých se prověřují znalosti soutěžících z jednotlivých oborů.

V sobotu proběhne soutěžní stezka, které se účastní děti ve všech třech kategoriích 1. - 3. ročník, 4.-6. ročník a  7. - 9. ročník (právě navštěvovaný ročník). Děti jdou po stezce kde na min. 10 stanovištích prověří své znalosti. Každé družstvo, se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3+2, 2+2 či 3+0. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou přípustné. Hodnoceno je celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek jsou sečteny. V případě pouze tříčlenného družstva (3+0) se započítávají body pouze jedné hlídky. Do soutěže můžete přinést i Dobrovolnou část soutěže / Divoká karta na národní kolo - viz. dobrovolné úkoly.

Učební podklady nejsou, tedy tam může být cokoliv z toho co se děti učí ve škole, ale především bude mezi otázkami nějaká zvláštnost či zajímavost, kterou ve škole neuslyšíte. :-)

Hlavní cíle ZL jsou:

Přestože je soutěž prostředkem a významným motivačním prvkem, není hlavním smyslem ZL nalezení jediného „nejlepšího“ kolektivu či „nejvzdělanějších“ mladých přírodovědců.

 • Umožnit vzájemné setkávání kolektivů dětí a mládeže s podobnými zájmy a zaměřením.
 • Nabídnout dětem možnost ověřit si své znalosti a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
 • Umožnit dětem prezentovat veřejně své aktivity a formulovat nabyté znalosti.
 • Podpořit spolupráci dětí v rámci družstev a kolektivů.
 • Inspirovat děti i vedoucí kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.
 • Umožnit dětem, které prokáží největší znalosti a zájem, setkání s kvalitními lektory a odborníky.
 • Nabídnout dětem kromě vlastní soutěže zajímavý a smysluplný doprovodný program.
 • Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.
 • Zapojit školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu s přesahem do ekologie a ochrany přírody.

CELÉ PROPOZICE NALEZNETE ZDE

 

Akci podpořili:

ČSOP, LESY ČR, NET GAS, MŠMT, MŽP,

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,

AOPK, EKOCENTRUM HUSLÍK, DŮM PŘÍRODY ČESKÝ RÁJ, KRNAP, ČSO, ORNITA z.ú., STROM DĚTENICE z.s.