Zlatý list 2019 

Královéhradecký kraj

24. - 26.5.2019 - ČEŘOVKA

cerovka SRUB

Letos hostíme 47. ročník přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST v královéhradeckém kraji.

Do soutěže můžete postoupit ze základního kola, které probíhá oficiálně v Prachově, v Dětenicích, Jaroměři a Novém Městě nad Metují. Postupuje POUZE PRVNÍ A DRUHÉ MÍSTO V KATEGORII STARŠÍ (7.-9.ročník) A MLADŠÍ(4. -6.ročník).

 

Startovné: 100Kč

Proplatíme vám dopravu /nejléle hromadnou/

Místo konání: Čeřovka  a skautský srub (Skautská 1254)

START i CÍL bude u skautského srubu

Stezka bude dlouhá cca 1,5 km a povede lesoparkem Čeřovka, který je přístupný i pro veřejnost.

Přírodovědné obory o kterých je dobré něco vědět: botanika a dendrologie, zoologie, neživé složky ekosystému (astronomie), ochrana životního prostředí a ekologie, ornitologie, geologie, ichtiologie, práce pro přírodu. 

Čas: začátek pátek 24.5.2019 od 18:30 – konec neděle 26.5. cca 12:00

Ubytování:

 • ve vlastních stanech na hřišti u srubu (zdarma) 
 • srub - omezený počet (spacák a karimatku s sebou) (20Kč / osoba)
 •  místnost v k- klubu (spacák a karimatku s sebou) 40kč/osobu (sociální zařízení) /20 min od srubu/
 • ubytovna K- klubu 20 - 30 lidí na postelích (vlastní spacák) 80/kč za postel vlastní kuchyňka a soc. zařízení v centru Jičína /20 min od srubu/

strava: svačiny s sebou, pití bude k dispozici po celou dobu konání akce.

          Teplý sobotní oběd bude zajištěný (přivezte si ešus (misku) a lžíci) a večer budou k dispozici buřty a další pochutiny na oheň. 

program: ZDE

soutěžní řád: ZDE

 DALŠÍ INFO

foto

Soutěž probíhá ve třech stupních:

 1. základní kolo (ZK)
 2. Krajské kolo (KK) proběhne v Jičíně (Čeřovka) 24.-26.5.2019 (stezka se poběží 25.5.2019)
 3. Národní kolo (NK) 17. – 22. 6. 2019 ve Vanově u Telče

Základní kolo může proběhnout i na vašich školách, v oddílech a kroužcích. Pokud jste to již prošvihli můžete se ještě hlásit ZDE.

Koordinátorem soutěže a pořadatelem národního kola je Český svaz ochránců přírody prostřednictvím svého článku Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP), IČO: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4.

Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení, školy, ...). Předpokládá se hlubší zájem soutěžících o přírodu, ekologii a životní prostředí.

Soutěž probíhá zpravidla formou stezky se stanovišti, na kterých se prověřují znalosti soutěžících z jednotlivých oborů.

V sobotu proběhne soutěžní stezka, které se účastní děti ve dvou kategoriích 4.-6. ročník a  7. - 9. ročník (právě navštěvovaný ročník). Děti jdou po stezce kde na min. 7 stanovištích prověří své znalosti  z oborů botanika, zoologie, geologie, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, …), ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, povinné je stanoviště PRÁCE PRO PŘÍRODU. Každé družstvo, se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou přípustné. Hodnoceno je celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek jsou sečteny. V případě pouze tříčlenného družstva (3 + 0) se započítávají body pouze jedné hlídky. Do soutěže můžete přinést i Dobrovolnou část soutěže / Divoká karta na národní kolo - viz. doborvolné úkoly.

Učební podklady nejsou, tedy tam můtže být cokoliv z toho co se děti učí ve škole, ale především bude mezi otázkami nějaká zvláštnost či zajímavost, kterou ve škole neuslyšíte. :-)

např. 

Hlavní cíle ZL jsou:

Přestože je soutěž prostředkem a významným motivačním prvkem, není hlavním smyslem ZL nalezení jediného „nejlepšího“ kolektivu či „nejvzdělanějších“ mladých přírodovědců.

 • Umožnit vzájemné setkávání kolektivů dětí a mládeže s podobnými zájmy a zaměřením.
 • Nabídnout dětem možnost ověřit si své znalosti a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
 • Umožnit dětem prezentovat veřejně své aktivity a formulovat nabyté znalosti.
 • Podpořit spolupráci dětí v rámci družstev a kolektivů.
 • Inspirovat děti i vedoucí kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.
 • Umožnit dětem, které prokáží největší znalosti a zájem, setkání s kvalitními lektory a odborníky.
 • Nabídnout dětem kromě vlastní soutěže zajímavý a smysluplný doprovodný program.
 • Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.
 • Zapojit školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu s přesahem do ekologie a ochrany přírody.

CELÉ PROPOZOCE NALEZNETE ZDE